events-xl-img1.jpg

Zapisy na rok szkolny

Do przedszkola będą przyjmowane dzieci według kolejności zgłoszeń i zapisów.

Jednorazowa opłata nie podlegająca zwrotowi dotyczy dzieci pierwszy raz przyjmowanych do przedszkola. W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 100 zł.

Opłata jest wnoszona na konto bankowe do 10-ego dnia poprzedniego miesiąca. W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 250 zł.

Opłata jest wnoszona na konto bankowe do 10-ego dnia następnego miesiąca. Jeżeli danego dnia dziecko nie będzie obecne w przedszkolu i chcecie Państwo anulować wyżywienie, prosimy o informację o tym do godziny 7:00. Organizator zapewnia I i II śniadanie, obiad i podwieczorek. Informacje o kosztach wykorzystanych posiłków w danym miesiącu będą wysyłane rodzicom mailowo na początku następnego miesiąca.

W ramach podstawowej opłaty miesięcznej przedszkole zapewnia:

 • Opiekę w godzinach 6:30-17:00 przez nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi, których praca będzie ukierunkowana na realizację podstawy programowej..
 • Edukację przedszkolną dzieci o wysokim standardzie.
 • Zajęcia z integracji sensorycznej oraz języka angielskiego.
 • Trening umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa.
 • Organizację imprez okolicznościowych i przygotowanie okazjonalnych występów dzieci.
 • Zajęcia dydaktyczne w grupie do 20 dzieci.
 • Badanie przesiewowe logopedyczne na początku roku i cotygodniowe grupowe zajęcia logopedyczne.
 • Interesujące i rozwijające zajęcia oraz wycieczki i wyjazdy poza przedszkole.
 • Przedszkole jest zamknięte w drugiej połowie lipca oraz pierwszej połowie sierpnia. Czas wakacyjny jest przeznaczony na urlopy dla personelu oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczych w obiektach Przedszkola. W tych miesiącach czesne obniżone jest o połowę.

  Do przedszkola będą przyjmowane dzieci według kolejności zgłoszeń i zapisów. Pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do naszego przedszkola oraz ich rodzeństwo.

Najważniejsze informacje

REKRUTACJA

GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA

ADRES

ul. Słowackiego 2, Aleksandrów Kujawski

TELEFON

FORMULARZ